REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Zigi Zagi Finland Oy (jäljempänä ”Zigi Zagi”)
Palosuonkuja 6
90820 Kello
Y-tunnus: 1867791-7

REKISTERIN NIMI

Zigi Zagi Finland Oy:n verkkopalveluiden rekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakassuhde.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen
ja markkinointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Yrityksen ja tilaajan perustiedot, kuten nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut ja niiden tilaus- ja toimitus. Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Mahdolliset mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot. Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Zigi Zagin omista rekistereistä, väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä, sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Zigi Zagi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Zigi Zagin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Zigi Zagi voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Zigi Zagi huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Zigi Zagi Finland Oy
Palosuonkuja 6
90820 Kello

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

VIP-ASIAKAS

Rekisteröidy →

Yhteystiedot

Zigi Zagi Finland Oy
Palosuonkuja 6
90820 Kello

+358 (0)8 5555 010
toimisto@zigizagi.fi
www.zigizagi.fi
1867791-7

Ota yhteyttä →

Myynti alueittain

Ajankohtaista